Tipărire
Anunțuri

Vă informăm, că diplomele de licenţă Ciclul I şi diplomele de master Ciclul II, pentru absolvenţii sesiunilor iulie 2016 şi septembrie 2016, respectiv februarie 2017, sunt lucrate şi se pot elibera de la Serviciul Acte de Studii.