În perioada 1-10 mai 2024, Serviciul Acte de Studii nu lucrează.

Actele de studii pentru absolvenţii sesiunilor

iulie,septembrie 2022 şi februarie 2023 se pot elibera pentru următoarele facultăţi:

 • Facultatea de Educație Fizică și Sport, Bucureşti
 • Facultatea de Științe Juridice și Știinte Administrative, Bucureşti
 • Facultatea de Medicină Veterinară, Bucureşti
 • Facultatea de Inginerie și Informatică, București
 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, București
 • Facultatea de Științe Economice, București
 • Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Braşov
 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Brașov
 • Facultatea de Științe Economice, Câmpulung
 • Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Constanța
 • Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative, Craiova

Prin transfer bancar în unul din conturile:

      - RO08 RZBR 0000 0600 0466 9150 – Raiffeisen Bank

      - RO27 RNCB 0090 0136 1740 0001 – Banca Comercială Română

Prin transfer bancar în unul din conturile:

      - RO08 RZBR 0000 0600 0466 9150 – Raiffeisen Bank

      - RO27 RNCB 0090 0136 1740 0001 – Banca Comercială Română

Vă informăm, că diplomele de licenţă şi diplomele de master pentru absolvenţii sesiunilor iulie  / septembrie 2021 şi februarie 2022  se pot elibera pentru urmatoarele facultati: 

Absolvenţii specializărilor Contabilitate şi informatică de gestiune şi Management (promoţiile anterioare anului 2015)   vor fi rugaţi să ne contacteze telefonic pentru verificare nominală.

 

Facultatea de Medicină Veterinară, Bucureşti

Facultatea de Educație Fizică și Sport, Bucureşti

Facultatea de Inginerie și Informatică, București

Facultatea de Științe Juridice și Știinte Administrative, Bucureşti

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, București

Facultatea de Ştiinţe Socio Umane

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Brașov

Facultatea de Științe Economice, Câmpulung

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative, Craiova

Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Constanța

Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Braşov

 Facultatea de Litere