Vă informăm, că diplomele de licenţă şi diplomele de master pentru absolvenţii sesiunilor iulie  şi septembrie 2021   se pot elibera pentru urmatoarele facultati: 

Facultatea de Medicină Veterinară, Bucureşti

În perioada 22 - 30 aprilie 2022 nu se lucrează.

În perioada 13 - 17 decembrie 2021, plata taxelor de eliberare şi arhivare acte de studii se va încasa prin transfer bancar în contul

RO 08 RZBR 00000 6000 466 9150.

în perioada 20   - 31 decembrie 2021 nu se lucrează.

Vă informăm că actele de studii pentru absolvenţii sesiunilor iulie 2020, septembrie 2020 şi februarie 2021 se pot elibera pentru următoarele facultăţi:

Facultatea de Științe Economice Câmpulung

Facultatea de Arhitectură

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Facultatea de Științe Economice, București

Facultatea de Inginerie și Informatică 

Facultatea de Medicină Veterinară

Facultatea de Științe Socio-Umane

Facultatea de Științe Juridice și Știinte Administrative, Bucureşti

Facultatea de Litere, București

Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Constanța

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, București

Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Braşov

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative, Craiova

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Brașov