Vă informăm că actele de studii pentru absolvenţii sesiunilor iulie 2020, septembrie 2020 şi februarie 2021 se pot elibera pentru următoarele facultăţi:

Facultatea de Științe Economice Câmpulung

Facultatea de Arhitectură

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Facultatea de Științe Economice, București

Facultatea de Inginerie și Informatică 

Facultatea de Medicină Veterinară

Facultatea de Științe Socio-Umane

Facultatea de Științe Juridice și Știinte Administrative, Bucureşti