Regulament privind regimul actelor de studii

Vedeți Regulamentul ( .pdf 11,6MB )

 


Eliberare Duplicate acte studii

In cazul pierderii, distrugerii complete, deteriorării parţiale sau plastifierii unui act de studii, se poate elibera un duplicat al acestuia în urma depunerii următoarelor documente:
a) Solicitare scrisă de eliberare a duplicatului, adresată rectorului instituţiei;
b) Declaraţie scrisă a titularului actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare de identificare şi împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet, deteriorat parţial sau plastifiat;
c) Copie a certificatului de naştere, însoţit de original în vederea verificării conformităţii;
d) Două fotografii ¾ cm. color, realizate recent pe hârtie fotografică;
e) Dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului privind pierderea, deteriorarea , distrugerea sau plastifierea actului de studiu. În anunţ vor fi menţionate următoarele date: denumirea actului, numele şi prenumele titularului aşa cum apar pe actul pierdut, deteriorat sau plastifiat, anul finalizării studiilor, seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data eliberării. 
Documentele enumerate mai sus se depun la Registratura Universităţii.
Eliberarea duplicatului se face în termen de 30 de zile lucrătoare  de la data depunerii solicitării.

Taxa de eliberare duplicat diplomă: 280 lei
Taxa de eliberare duplicat supliment la diplomă: 180 lei

Descarca cerere duplicat

Declaratie pentru pierdere, deteriorare, plastifiere acte de studii