Regulament privind regimul actelor de studii

Vedeți Regulamentul ( .pdf 11,6MB )


Taxe

Începând cu data de 12 octombrie 2015, se vor pune în aplicare Hotărârile nr.19 și nr. 21 ale Consiliului de Administrație al Universității Spiru Haret, privind perceperea următoarelor taxe:
- pentru actele de studii neridicate, cu o vechime mai mare de 10 ani de la data susținerii examenului de finalizare a studiilor, se percepe o taxă de arhivare de 150 lei;
- pentru actele de studii neridicate, cu o vechime cuprinsă între 2-10 ani de la data susținerii examenului de finalizare a studiilor, se percepe o taxă de arhivare de 100 lei;
- absolvenţii cu diplomă de licenţă şi master din promoţiile anterioare anului 2011 vor achita şi taxa de eliberare a actelor de studii în valoare de 100 lei, iar absolvenţii DPPD vor achita o taxă de eliberare a certificatelor de absolvire în valoare de 50 lei;
- pentru activitățile de reverificare a situației școlare și procesarea dosarelor absolvenților promoției 2011 ai Universității Spiru Haret, care au susținut examenul de licență sau disertație în luna iulie 2011 sau luna februarie 2012, se percepe o taxă de 10 (zece) lei.


Eliberare Duplicate acte studii

In cazul pierderii, distrugerii complete, deteriorării parţiale sau plastifierii unui act de studii, se poate elibera un duplicat al acestuia în urma depunerii următoarelor documente:
a) Solicitare scrisă de eliberare a duplicatului, adresată rectorului instituţiei;
b) Declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la notariat, în care sunt cuprinse toate elementele necesare de identificare şi împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet, deteriorat parţial sau plastifiat;
c) Copie a certificatului de naştere, însoţit de original în vederea verificării conformităţii;
d) Două fotografii ¾ cm. color, realizate recent pe hârtie fotografică;
e) Dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului privind pierderea, deteriorarea , distrugerea sau plastifierea actului de studiu. În anunţ vor fi menţionate următoarele date: denumirea actului, numele şi prenumele titularului aşa cum apar pe actul pierdut, deteriorat sau plastifiat, anul finalizării studiilor, seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data eliberării. 
Documentele enumerate mai sus se depun la Registratura Universităţii.
Eliberarea duplicatului se face în termen de 30 de zile de la data depunerii solicitării.

Taxa de eliberare duplicat diplomă: 145 lei
Taxa de eliberare duplicat supliment la diplomă: 75 lei