Vă informăm, că diplomele de licenţă şi diplomele de master pentru absolvenţii sesiunilor iulie  / septembrie 2021 şi februarie 2022  se pot elibera pentru urmatoarele facultati: 

Absolvenţii specializărilor Contabilitate şi informatică de gestiune şi Management (promoţiile anterioare anului 2015)   vor fi rugaţi să ne contacteze telefonic pentru verificare nominală.

 

Facultatea de Medicină Veterinară, Bucureşti

Facultatea de Educație Fizică și Sport, Bucureşti

Facultatea de Inginerie și Informatică, București

Facultatea de Științe Juridice și Știinte Administrative, Bucureşti

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, București

Facultatea de Ştiinţe Socio Umane

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Brașov

Facultatea de Științe Economice, Câmpulung

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative, Craiova

Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Constanța

Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Braşov

 Facultatea de Litere