Vă informăm, că diplomele de licenţă şi diplomele de master pentru absolvenţii sesiunilor iulie  şi septembrie 2021   se pot elibera pentru urmatoarele facultati: 

Facultatea de Medicină Veterinară, Bucureşti