Vă informăm, că diplomele de licenţă şi diplomele de master pentru absolvenţii sesiunilor iulie 2019 / septembrie 2019 şi februarie 2020  se pot elibera pentru urmatoarele facultati: 

 
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, București
Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative, București
Facultatea de Științe Socio-Umane
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Brașov
Facultatea de Științe Economice Câmpulung
Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova
Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative, Braşov
Facultatea de Educație Fizică și Sport

Facultatea de Arhitectură, București

Facultatea de Litere, București

Facultatea de Științe Economice, București

Facultatea de Inginerie și Informatică şi Geografie, București

Facultatea de Medicină Veterinară, Bucureşti

Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Constanța