Vă informăm, că diplomele de licenţă şi diplomele de master pentru absolvenţii sesiunilor iulie 2018 , septembrie 2018 si februarie 2019 se pot elibera pentru urmatoarele facultati: 

Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Arhitectură
Facultatea de Litere
Facultatea de Inginerie, Informatică şi Geografie
Facultatea de Medicină Veterinară
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, București
Facultatea de Științe Economice București
Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative, București
Facultatea de Științe Socio-Umane
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Brașov
Facultatea de Științe Economice Câmpulung
Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Constanța
Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova
Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative, Braşov