Taxe pentru anul 2023 - 2024

Începând cu anul universitar 2023-2024, se va pune în aplicare Hotărârea nr. 155    
 din 19.01.2023 a   Consiliului de administraţie al Universităţii Spiru Haret  
privind perceperea următoarelor taxe:  
   
Taxe eliberare /arhivare acte de studii  
a.) Taxa eliberare diploma de licenţă / master din promoţiile anterioare  100 lei
anului 2011
b.) Taxa de eliberare certificatului de DPPD din promoţiile anterioare  50 lei
anului 2011
c.) Taxa de arhivare pentru actele de studii neridicate, cu o vechime cuprinsă 200 lei
între 2-10 ani de la data susţinerii examenului de finalizarea a studiilor
d.) Taxa de arhivare pentru actele neridicate, cu o vechime mai mare de 10 ani de la  230 lei
data susţinerii examenului de finalizare a studiilor
e.) Taxa pentru activităţi de reverificare a situaţiei şcolare şi procesarea 120 lei
dosarelor absolvenţilor promoţiei 2011, care au susţinut examenul de 
licenţă sau master în luna iulie 2011 sau februarie 2012
f.) Taxa de eliberare acte de studii în regim de urgenţă( 10 zile lucrătoare 500 lei
de la data depunerii cererii)
Taxe duplicate   
a.) Duplicat - diploma de licenţă/ master/  arhitect/   certificat de DPPD/ 280 lei
certificat de atestare a competenţelor profesionale/ certificat de 
învăţarea limbii române
b.) Duplicat foaie matricolă/supliment la diplomă 180 lei