Diplomele de licenţă Ciclul I si diplomele de master Ciclul II din sesiunile iulie si septembrie 2017 se pot elibera.