Toate diplomele de licenţă si master pentru sesiunile iulie, septembrie 2017, respectiv februarie 2018 se pot elibera.