Actele de studii pentru absolvenţii sesiunilor

iulie,septembrie 2022 şi februarie 2023 se pot elibera pentru următoarele facultăţi:

 • Facultatea de Educație Fizică și Sport, Bucureşti
 • Facultatea de Științe Juridice și Știinte Administrative, Bucureşti
 • Facultatea de Medicină Veterinară, Bucureşti
 • Facultatea de Inginerie și Informatică, București
 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, București
 • Facultatea de Științe Economice, București
 • Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Braşov
 • Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Brașov
 • Facultatea de Științe Economice, Câmpulung
 • Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Constanța
 • Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative, Craiova