Începând cu anul universitar 2021-2022, se va pune în aplicare Hotărârea nr. 257  
            din 19.01.2021 a   Consiliului de administraţie al Universităţii Spiru Haret
                                         privind perceperea următoarelor taxe:    
     
Taxe eliberare /arhivare acte de studii    
a.) Taxa eliberare diploma de licenţă / master din promoţiile anterioare  100 lei  
anului 2011  
b.) Taxa de eliberare certificatului de DPPD din promoţiile anterioare  50 lei  
anului 2011  
c.) Taxa de arhivare pentru actele de studii neridicate, cu o vechime cuprinsă 150 lei  
între 2-10 ani de la data susţinerii examenului de finalizarea a studiilor  
d.) Taxa de arhivare pentru actele neridicate, cu o vechime mai mare de 10 ani de la  180 lei  
data susţinerii examenului de finalizare a studiilor  
e.) Taxa pentru activităţi de reverificare a situaţiei şcolare şi procesarea 50 lei  
dosarelor absolvenţilor promoţiei 2011, care au susţinut examenul de   
licenţă sau master în luna iulie 2011 sau februarie 2012  
f.) Taxa de eliberare acte de studii în regim de urgenţă( 10 zile lucrătoare 500 lei  
de la data depunerii cererii)  
     
Absolvenţii din promoţiile anterioare anului 2011, vor achita taxa de eliberare , cumulată cu taxa de arhivare.    
   
     
     
Taxe duplicate     
a.) Duplicat - diploma de licenţă/ master/  arhitect/   certificat de DPPD/ 180 lei  
certificat de atestare a competenţelor profesionale/ certificat de   
învăţarea limbii române  
b.) Duplicat foaie matricolă/supliment la diplomă 90 lei  

În perioada 4-7 mai 2021, Serviciul Acte de Studii nu are program cu publicul.

 

În perioada 21 - 31 decembrie 2020 Serviciul Acte de Studii nu lucrează cu publicul.

 

Vă informăm, că diplomele de licenţă şi diplomele de master pentru absolvenţii sesiunilor iulie 2019 / septembrie 2019 şi februarie 2020  se pot elibera pentru urmatoarele facultati: 

 
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, București
Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative, București
Facultatea de Științe Socio-Umane
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Brașov
Facultatea de Științe Economice Câmpulung
Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova
Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative, Braşov
Facultatea de Educație Fizică și Sport

Facultatea de Arhitectură, București

Facultatea de Litere, București

Facultatea de Științe Economice, București

Facultatea de Inginerie și Informatică şi Geografie, București

Facultatea de Medicină Veterinară, Bucureşti

Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Constanța

 

 

Serviciul Acte de Studii îşi va relua activitatea de eliberare diplome începând cu data de 18 mai 2020.