În perioada 13 - 17 decembrie 2021, plata taxelor de eliberare şi arhivare acte de studii se va încasa prin transfer bancar în contul

RO 08 RZBR 00000 6000 466 9150

si in contul USH deschis la BCR nr. 

RO 27 RNCB 00900 1361 740 0001.

în perioada 20   - 31 decembrie 2021 nu se lucrează.

Vă informăm că actele de studii pentru absolvenţii sesiunilor iulie 2020, septembrie 2020 şi februarie 2021 se pot elibera pentru următoarele facultăţi:

Facultatea de Științe Economice Câmpulung

Facultatea de Arhitectură

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Facultatea de Științe Economice, București

Facultatea de Inginerie și Informatică 

Facultatea de Medicină Veterinară

Facultatea de Științe Socio-Umane

Facultatea de Științe Juridice și Știinte Administrative, Bucureşti

Facultatea de Litere, București

Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Constanța

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, București

Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Braşov

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative, Craiova

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Brașov

           Începând cu anul universitar 2021-2022, se va pune în aplicare Hotărârea nr. 257  
            din 19.01.2021 a   Consiliului de administraţie al Universităţii Spiru Haret
                                         privind perceperea următoarelor taxe:    
     
Taxe eliberare /arhivare acte de studii    
a.) Taxa eliberare diploma de licenţă / master din promoţiile anterioare  100 lei  
anului 2011  
b.) Taxa de eliberare certificatului de DPPD din promoţiile anterioare  50 lei  
anului 2011  
c.) Taxa de arhivare pentru actele de studii neridicate, cu o vechime cuprinsă 150 lei  
între 2-10 ani de la data susţinerii examenului de finalizarea a studiilor  
d.) Taxa de arhivare pentru actele neridicate, cu o vechime mai mare de 10 ani de la  180 lei  
data susţinerii examenului de finalizare a studiilor  
e.) Taxa pentru activităţi de reverificare a situaţiei şcolare şi procesarea 50 lei  
dosarelor absolvenţilor promoţiei 2011, care au susţinut examenul de   
licenţă sau master în luna iulie 2011 sau februarie 2012  
f.) Taxa de eliberare acte de studii în regim de urgenţă( 10 zile lucrătoare 500 lei  
de la data depunerii cererii)  
     
Absolvenţii din promoţiile anterioare anului 2011, vor achita taxa de eliberare , cumulată cu taxa de arhivare.    
   
     
     
Taxe duplicate     
a.) Duplicat - diploma de licenţă/ master/  arhitect/   certificat de DPPD/ 180 lei  
certificat de atestare a competenţelor profesionale/ certificat de   
învăţarea limbii române  
b.) Duplicat foaie matricolă/supliment la diplomă 90 lei  

În perioada 4-7 mai 2021, Serviciul Acte de Studii nu are program cu publicul.