Toate diplomele de licenţă si master pentru sesiunile iulie, septembrie 2017, respectiv februarie 2018 se pot elibera.

Diplomele de licenţă Ciclul I si diplomele de master Ciclul II din sesiunile iulie si septembrie 2017 se pot elibera. 

Vă informăm, că diplomele de licenţă Ciclul I şi diplomele de master Ciclul II, pentru absolvenţii sesiunilor iulie 2016 şi septembrie 2016, respectiv februarie 2017, sunt lucrate şi se pot elibera de la Serviciul Acte de Studii.