Vă informăm, că diplomele de licenţă şi diplomele de master pentru absolvenţii sesiunilor iulie 2018 , septembrie 2018 si februarie 2019 se pot elibera pentru urmatoarele facultati: 

Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Arhitectură
Facultatea de Litere
Facultatea de Inginerie, Informatică şi Geografie
Facultatea de Medicină Veterinară
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, București
Facultatea de Științe Economice București
Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative, București
Facultatea de Științe Socio-Umane
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Brașov
Facultatea de Științe Economice Câmpulung
Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Constanța
Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova
Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative, Braşov

 

Taxe pentru anul 2019 - 2020

Începând cu anul universitar 2019-2020, se va pune în aplicare Hotărârea nr. 165    
 din 28.01.2019 a   Consiliului de administraţie al Universităţii Spiru Haret  
privind perceperea următoarelor taxe:  
   
Taxe eliberare /arhivare acte de studii  
a.) Taxa eliberare diploma de licenţă / master din promoţiile anterioare  100 lei
anului 2011
b.) Taxa de eliberare certificatului de DPPD din promoţiile anterioare  50 lei
anului 2011
c.) Taxa de arhivare pentru actele de studii neridicate, cu o vechime cuprinsă 120 lei
între 2-10 ani de la data susţinerii examenului de finalizarea a studiilor
d.) Taxa de arhivare pentru actele neridicate, cu o vechime mai mare de 10 ani de la  170 lei
data susţinerii examenului de finalizare a studiilor
e.) Taxa pentru activităţi de reverificare a situaţiei şcolare şi procesarea 30 lei
dosarelor absolvenţilor promoţiei 2011, care au susţinut examenul de 
licenţă sau master în luna iulie 2011 sau februarie 2012
f.) Taxa de eliberare acte de studii în regim de urgenţă( 10 zile lucrătoare 500 lei
de la data depunerii cererii)
Taxe duplicate   
a.) Duplicat - diploma de licenţă/ master/  arhitect/   certificat de DPPD/ 160 lei
certificat de atestare a competenţelor profesionale/ certificat de 
învăţarea limbii române
b.) Duplicat foaie matricolă/supliment la diplomă 90 lei

Toate diplomele de licenţă si master pentru sesiunile iulie, septembrie 2017, respectiv februarie 2018 se pot elibera.

Diplomele de licenţă Ciclul I si diplomele de master Ciclul II din sesiunile iulie si septembrie 2017 se pot elibera. 

Vă informăm, că diplomele de licenţă Ciclul I şi diplomele de master Ciclul II, pentru absolvenţii sesiunilor iulie 2016 şi septembrie 2016, respectiv februarie 2017, sunt lucrate şi se pot elibera de la Serviciul Acte de Studii.